...

Objednávka

Vážení studenti, v této části si můžete objednat studentskou práci nebo zjistit její náklady.

Pozor! Pokuste se popsat objednávku co nejpodrobněji,nezapomeňte uvést termín dodání. Po odeslání objednávky vám odpovíme, jakmile odborník vyhodnotí práci, předpokládaný čas vyhodnocení je až dvě hodiny. Pokud máte žádosti nebo pokyny pro návrh díla,připojte je prosím na konci formuláře nebo pošlete je na naši e-mailovou adresu info@studhub.cz. Při zasílání poštou a nikoliv prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách nezapomeňte napsat stejné informace jako v objednávkovém formuláři (typ práce, jméno, čas, jméno, příjmení atd.). Velikost připojeného souboru není větší než 3 MB. Velké soubory okamžitě pošlete na poštu.

Nezávazná objednávka

    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.