...

Bakalářská práce – Management

Bakalářská práce v oblasti managementu

Komerční nabídka pro bakalářské práce v oblasti managementu

Detailní popis komerční nabídky pro bakalářské práce, včetně služeb a cen.


Služba Cena
Podklady pro bakalářské práce v oblasti managementu 399,- Kč / strana
Korektury textů (gramatické, stylistické) od 59,- Kč / strana

Parametry stránky:

 • Stranou se rozumí normostrana obsahující 1800 znaků, včetně mezer.
 • Velikost písma: 12
 • Typ písma: Times New Roman nebo Arial
 • Řádkování: 1,5
 • Okraje: 3 cm z obou stran a 2,5 cm shora i zdola

   5/5 (Na základě 10 hodnocení)

Bakalářská práce v oblasti managementu vyžaduje kombinaci teoretických znalostí a praktických dovedností. Management kombinuje lidské chování, organizační strategii a podnikatelské procesy. Máme k dispozici tým expertů a vice než 10 let zkušeností ze všech vysokých škol v České republice, proto jsme připraveni poskytnout specializovanou pomoc.

Struktura a rozsah bakalářské práce v oblasti managementu

 1. Úvod Definice problému a cíle vaší práce. (2-3 stránky)
 2. Teoretická část Detailní přezkoumání literatury pro váš tématický okruh. (15-20 stran)
 3. Metodologie Popis metod pro sběr a analýzu dat. (2-3 stránky)
 4. Praktická část Aplikace teorie na reálné situace, výzkum a analýza. (15-20 stran)
 5. Závěr Shrnutí a doporučení. (2-3 stránky)

Orientační časové rámce

 • Standardní vypracování: 30-40 dnů
 • Urychlené vypracování: V případě naléhavosti

Jak to funguje? Tři kroky k dokonalé bakalářské práci

 1. Definice vašich požadavků Napište nám téma vaší práce a specifické požadavky, které by měly být zohledněny. Po konzultaci s vámi a schválení vašeho vedoucího začneme s procesem psaní.
 2. Platba a kontrola Začněte s počáteční platbou (minimálně 30 %). Nabízíme několik možností platby pro vaše pohodlí.
 3. Kontrola a dodání Po dokončení práce vám zašleme ukázkovou část. Po vašem schválení a úplné platbě obdržíte finální verzi bakalářské práce.

Naše závazky vůči vám

Kvalita a originalita: Práce prochází kontrolou v systému odevzdej.cz a garantujeme vám autorskou originalitu mezi 80-95 %.

Záruka uspokojení: Pokud vaše práce narazí na připomínky od vedoucího práce, jsme připraveni ji upravit a zdokonalit, dokud nebude plně schválená.

Bezplatné úpravy: Před obhajobou nabízíme možnost bezplatných úprav, abyste byli plně připraveni.

Osobitost práce podle požadavků vysokých škol v České republice

Každá vysoká škola v České republice má svá specifická pravidla a požadavky, týkající se bakalářských prací. Díky nаšim odborníkům, kteří jsou obeznámeni s požadavky různých vysokých škol, jsme schopni přizpůsobit vaši práci konkrétním požadavkům:

 • Univerzita Karlova (UK)
  • Důraz na teoretickou část a původní výzkum.
  • Přísná pravidla citace a formátování.
 • České vysoké učení technické (ČVUT)
  • Silný důraz na aplikovaný výzkum a inovační přístupy.
  • Specifikace konkrétních technických a metodologických detailů.
 • Masarykova univerzita (MU)
  • Kombinace teoretického výzkumu s praktickými studiemi.
  • Detailní analýza a diskuse odborné literatury.
 • Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
  • Zaměření na aktuální ekonomické trendy a strategie.
  • Důraz na kvantitativní analýzu a statistické metody.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.